Zienergie  »  CO2 reductie  »  Lean & Green Personal Mobility
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

Lean & Green Personal Mobility

Lean & Green Personal Mobility is een keurmerk waarmee organisaties op praktische wijze invulling geven aan hun duurzaamheidsambities. Dit doen zijn door het nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Hiermee zorgen  organisaties voor een verkleining van hun CO2 uitstoot op het gebied van mobiliteit. Daarnaast leiden de genomen maatregelen tot besparingen op (brandstof) kosten en een efficiëntere tijdsbesteding van medewerkers. Lean & Green Personal Mobility is een jong en snel groeiend keurmerk binnen Nederland!

CO2 footprint

De CO2 footprint vormt het fundament voor Lean & Green Personal Mobility. Vormt mobiliteit een significant deel van uw footprint? Dan kan Lean & Green Personal Mobility interessant voor u zijn. Lean & Green Personal Mobility helpt u bewustwording te creëren over (slimme)mobiliteit binnen uw organisatie en u kunt zich richting leveranciers, klanten en de overheid profileren op het gebied van duurzaamheid. Lean & Green Personal Mobility kent ook een zusje,  Lean & Green Logistics. Dit keurmerk is specifiek bedoeld voor organisaties actief in de logistieke sector.

Hoe word ik Lean & Green?

Lean & Green Personal Mobility kent twee niveaus, de Award en de Star.

De Lean & Green Personal Mobility Award kunt u verdienen door een (extern goedgekeurd) reductieplan op te stellen voor de CO2 uitstoot veroorzaakt door mobiliteit binnen uw bedrijfsvoering. Centrale doel hier in is dat u binnen 5 jaar 20% reduceert. Binnen het reductieplan moet er aandacht zijn voor onderbouwde reductiemaatregelen en bijbehorende (beoogde) reductie.

De Star ontvangt u wanneer u aan de reductiedoelstellingen uit uw reductieplan heeft voldaan.

Wat doet Zienergie voor u?

Zienergie adviseert en begeleidt u bij het in kaart brengen van uw CO2 footprint en het opstellen en doorrekenen van uw CO2 reductieplan. Daarnaast dragen wij zorg voor alle formaliteiten rondom het verkrijgen van de Lean & Green Personal Mobility Award of Star.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met de adviseurs van Zienergie.
Referenties

Contact
Sander Zondervan
Adviseur
0182 - 541 484
s.zondervan@zienergie.nl


Janjoris van Diepen
Adviseur
0182 - 541 484
j.vandiepen@zienergie.nl