Zienergie  »  CO2 reductie  »  Mobiliteitsbattle
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

Mobiliteitsbattle

Duurzaam ondernemen én kostenbesparing met de Mobiliteitsbattle! Gedrag heeft een grote invloed op brandstofverbruik van voertuigen. Met de “Mobiliteitsbattle” worden medewerkers door middel van een competitie gestimuleerd om het rijgedrag aan te passen. Dit leidt zowel tot reductie van CO2 emissies, reductie van brandstofkosten, minder schade en slijtage en een vergroot bewustzijn van medewerkers over duurzaam ondernemen. Dus: Verlaging van uw bedrijfskosten via het positief
aanpassen van het rijgedrag!

Wat is de mobiliteitsbattle?

De Mobiliteitsbattle is een wedstrijd tussen medewerkers binnen een organisatie. Tijdens de battle
worden deelnemers uitgedaagd om hun rijgedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Hierbij wordt het rijgedrag van de medewerkers geanalyseerd op de volgende indicatoren:

  • Mate van optrekken en remmen;
  • Duur stationair draaien (bijvoorbeeld voor brug);
  • Houden aan maximum snelheid;
  • Overschrijding maximum toerental.


Al deze aspecten hebben invloed op zowel brandstofverbruik als veiligheid. Gedurende een periode van zes maanden strijden werknemers tegen elkaar voor de hoogste score en wordt het rijgedrag van de deelnemers gemonitord door Zienergie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Ecobox. Deze connector is eenvoudig zelf aan te sluiten in de auto.

Via een online omgeving is informatie over rijgedrag voor de deelnemers inzichtelijk. Daarnaast ontvangen deelnemers wekelijks een tussenstand van de battle inclusief tips & tricks voor verbeteringen. Dit alles om de deelnemers op een positieve manier te stimuleren om hun rijgedrag te verbeteren.

Wat levert de mobiliteitsbattle op?

De Mobiliteitsbattle kan op verschillende vlakken interessant voor uw organisatie zijn:

Kostenbesparingen door lager brandstofverbruik
Uit ervaring bij andere mobiliteitswedstrijden blijkt dat door alleen al bewust om te gaan met rijgedrag er gemiddeld een brandstofreductie van 10% te behalen valt. Bij een (lease)wagenpark van 10 auto's en 40.000 km per jaar betekent dat ongeveer € 5.000,- besparing op brandstofkosten op jaarbasis.

Invulling van duurzaam ondernemen en bijdrage aan duurzaam imago
Mobiliteit heeft een grote impact op de CO2 footprint van bedrijven. Door het deelnemen aan de Mobiliteitsbattle werkt uw bedrijf aan het reduceren van de CO2 footprint en draagt u bij aan het verduurzamen van uw organisatie.

Bewustwording en werknemerstevredenheid
Het deelnemen aan een battle zorgt voor een positieve competitie in uw organisatie. Werknemers zullen tijdens het werk de discussie met elkaar aangaan over hun onderlinge prestaties en mobiliteitskeuzes. Dit draagt ook weer bij aan bewustwording over mobiliteitskeuzes bij het personeel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met de adviseurs van Zienergie.
Referenties

Contact
Sander Zondervan
Adviseur
0182 - 541 484
s.zondervan@zienergie.nl


Janjoris van Diepen
Adviseur
0182 - 541 484
j.vandiepen@zienergie.nl