Zienergie  »  CO2 reductie  »  CO2 footprint
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

CO2 footprint

De CO2 footprint is uitgegroeid tot het instrument om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen binnen uw organisatie.

De resultaten van de CO2 footprint helpen u besparingsdoelstellingen te formuleren. Ook draagt het inzicht van een CO2 footprint  bij aan de bewustwording binnen uw organisatie.

Aanpak
Zienergie kan voor u de CO2 footprint analyse uitvoeren. Wij doen dit volgens de methode van de CO2 prestatieladder. Vervolgens is de CO2 footprint een prima uitgangspunt voor het formuleren van het beleid en besparingsdoelstellingen. Omdat elke organisatie anders is maken wij voor u een plan van aanpak op maat.

Voordelen CO2 footprint
De CO2 footprint analyse biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Inzicht in uw energieverbruik;
  • Invulling geven aan het energiebeleid;
  • Energie- en kostenbesparing;
  • Interne bewustwording;
  • Concurrentievoordeel;
  • Groen imago


Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met onze gespecialiseerde adviseurs van Zienergie.
Referenties

Contact
Sander Zondervan
Adviseur
0182 - 541 484
s.zondervan@zienergie.nl


Janjoris van Diepen
Adviseur
0182 - 541 484
j.vandiepen@zienergie.nl