Zienergie  »  CO2 reductie  »  CO2 prestatieladder
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

CO2 prestatieladder

Overheden kijken als opdrachtgever steeds vaker naar de duurzaamheid van haar leveranciers. De CO2 prestatieladder is daarom een veel gebruikt instrument. Met de CO2 prestatieladder kunt u invulling geven aan energie- en klimaatbewust ondernemen.


CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus opklimmend van 1 tot 5 waarbij, waarbij eisen gesteld worden op de volgende thema’s:

  • Inzicht in de CO2 uitstoot (CO2 footprint)
  • Reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot
  • Transparantie: laten zien wat u doet
  • Participatie: deelnemen in initiatieven in de branche.


Voordelen CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Invulling geven aan het energiebeleid;
  • Energie- en kostenbesparing;
  • Concurrentievoordeel bij overheidsopdrachten;
  • Groen imago;
  • Kennis delen en innoveren binnen uw sector.


Wat doet Zienergie voor u?

Zienergie begeleidt u naar certificering op de CO2 prestatieladder. Het af te leggen traject is afhankelijk van de door u gekozen niveau op de ladder. Afhankelijk daarvan wordt een plan op maat gemaakt door onze adviseurs.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogeljkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met de gespecialiseerde adviseurs van Zienergie.
Referenties

Contact
Sander Zondervan
Adviseur
0182 - 541 484
s.zondervan@zienergie.nl


Janjoris van Diepen
Adviseur
0182 - 541 484
j.vandiepen@zienergie.nl