Zienergie  »  MVO  »  ISO 26000
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

ISO 26000

ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een hulpmiddel voor bedrijven en andere organisaties bij de implementatie van MVO. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en hoe MVO beleid structureel in te voeren.

MVO thema’s
ISO 26000 benoemt 7 MVO kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen:

1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Consumentenaangelegenheden
7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 36 subthema's.

Stakeholderdialoog
De communicatie met de belanghebbenden van een organisatie is een essentieel onderdeel van de ISO 26000 richtlijn. U brengt de betrokkenheid, eisen en verwachtingen van uw stakeholders (werknemers, klanten, aandeelhouders, etc.) in kaart. Op basis hiervan kunt u bepalen in hoeverre een bepaald subthema relevant is voor uw organisatie.

MVO management
MVO is een proces van continue verbetering. Aan de hand van een managementsysteem stelt u MVO beleid, doelstellingen en maatregelen periodiek bij aan de hand van veranderde omstandigheden en verwachtingen van stakeholders.

Zelfverklaring
ISO 26000 is een richtlijn, geen eisenstellende norm. Hiermee is ISO 26000 niet certificeerbaar. Omdat veel bedrijven toch graag willen laten zien dat zij MVO met behulp van ISO 26000 hebben vormgegeven, is er de ISO 26000 zelfverklaring.

Wilt u toch graag dat een externe partij uw MVO beleid beoordeelt, dan kunt u zich laten certificeren op de MVO Prestatieladder, een Nederlands managementsysteem gebaseerd op de ISO 26000.

Voordelen toepassen ISO 26000
Het toepassen van de ISO 26000 richtlijn biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Invulling geven aan het MVO beleid binnen uw organisatie;
  • Kostenbesparing op energie en grondstoffen;
  • Concurrentievoordeel (o.a. bij duurzaam inkopen overheden);
  • Onderscheiden (duurzaam imago);
  • Interne bewustwording;
  • Hogere arbeidsproductiviteit en bedrijfswaarde.


Wat doet Zienergie voor u?

Zienergie adviseert en begeleidt u bij het invullen van MVO beleid aan de hand van de ISO 26000 richtlijn. Afhankelijk van uw organisatie en wensen, wordt een plan op maat gemaakt door onze adviseurs.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde adviseurs van Zienergie.MVO QuickscanReferenties

Contact
Janjoris van Diepen
Adviseur
0182 - 541 484
j.vandiepen@zienergie.nl


Sander Zondervan
Adviseur
0182 - 541 484
s.zondervan@zienergie.nl