Zienergie  »  Nieuws  »  Universiteit Twente pakt...
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan


Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar CO2-footprint op. De grootste CO2-emissies waar een organisatie invloed op heeft, liggen echter vaak buiten de organisatie. Door een zogenaamde ketenanalyse uit te voeren volgens het internationale Greenhouse Gas Protocol (GHG) heeft de UT meer inzicht gekregen in deze emissies. Zo kan concreet gewerkt worden aan acties om ook deze emissies te reduceren.

Ketenanalyse

De UT stelt al een aantal jaren haar CO2-footprint op. Daarbij worden de zogenaamde scope 1 en 2 emissies volgens het GHG in kaart gebracht. Dat zijn de directe CO2-emissies ten gevolge van activiteiten van de eigen organisatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om elektriciteitsverbruik, gasverbruik en uitstoot van voertuigen van de UT. Vorig jaar is de universiteit met hulp van Zienergie een onderzoek gestart naar de scope 3 emissies, oftewel de ketenanalyse. Hierbij is gekeken naar emissies ten gevolge van o.a. inkoop van goederen en diensten, afval en mobiliteit. De invloed van een organisatie op emissies elders in de keten is vaak kleiner dan op haar ‘eigen’ emissies. Toch kan een organisatie wel degelijk invloed uitoefenen op de ketenemissies, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid te hanteren.

Energiebesparing

De UT is participant in de meerjarenafspraken met branchegenoten omtrent energiebesparing. Er wordt dus niet alleen gekeken naar energiebesparing in de eigen organisatie, maar ook naar kansen binnen de gehele keten. De CO2-ketenanalyse sluit hier uitstekend bij aan.

Mobiliteit als grootste emissiestroom

Mobiliteit blijkt veruit de grootste emissiestroom binnen de UT te zijn. Het gaat dan om zakelijk verkeer van de organisatie (vliegen, auto, trein), woon-werkverkeer van medewerkers en mobiliteit van studenten. Om erachter te komen welke CO2-reductiemaatregelen genomen kunnen worden op het gebied van mobiliteit, wil de UT verder onderzoek gaan doen.

 


Referenties
Contact Vestiging Zwolle
Dokter Stolteweg 2
8025 AV ZWOLLE

Tel: 038-853 13 95

Postadres
Postbus 10055
8000 GB ZWOLLE

Vestiging Gouda
Meridiaan 61
2801 DA Gouda

Tel: 0182 - 541 484
Fax: 0182 - 541 489

Postadres:
Postbus 23
2800 AA GOUDA

Email
info@zienergie.nl