Zienergie  »  Nieuws  »  Trebbe Groep klimt naar niveau 4...
Universiteit Twente pakt CO2-reductie in keten aan

Al sinds 2014 stelt de Universiteit Twente (UT) jaarlijks haar...

Trebbe Groep klimt naar niveau 4 van de CO2 prestatieladder


Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben al jaren de aandacht bij bouwbedrijf Trebbe uit Enschede. Deze zomer is het bedrijf geklommen van niveau 3 naar niveau 4 van de CO2 prestatieladder. Een bewijs dat Trebbe zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om
duurzaamheid in de gehele bouwketen. 

De keten in beeld
Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO2 prestatieladder is inzicht krijgen in CO2 emissies in de keten. Waar bij op niveau 3 vooral de focus ligt op de emissies in de eigen organisatie, wordt bij niveau 4 de blik verruimd naar de keten. Wat zijn relevante emissies bij de inkoop van diensten en bouwmaterialen en welke invloed heb je als (bouw)organisatie op emissies tijdens het gebruik van gebouwen?

Advies bij de analyses
Trebbe heeft Zienergie gevraagd te helpen bij het opstellen van de ketenanalyses.‘Niveau 3 van de CO2 prestatieladder hebben we zelf opgepakt. Voor de stap naar niveau 4 was het prettig om extern advies te krijgen. Zienergie kwam met een duidelijk plan van aanpak en had de kennis die nodig is voor het opstellen van de ketenanalyse.’ aldus Jos Roesthuis, KAM manager bij Trebbe.

Meer energieneutrale woningen
Uit de ketenanalyse bleek dat het energieverbruik tijdens het gebruik van de woning, veruit de grootste emissie veroorzaakt in de keten. Trebbe heeft concrete doelstellingen opgesteld om de verkoop van energieneutrale woningen te stimuleren. Onder andere door kant- en klare energieconcepten aan te bieden aan klanten.

Meer weten?
Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Trebbe is te vinden op de website van Trebbe.

Meer informatie over niveau 4 en 5 van de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van Zienergie.


Referenties
Contact Vestiging Zwolle
Dokter Stolteweg 2
8025 AV ZWOLLE

Tel: 038-853 13 95

Postadres
Postbus 10055
8000 GB ZWOLLE

Vestiging Gouda
Meridiaan 61
2801 DA Gouda

Tel: 0182 - 541 484
Fax: 0182 - 541 489

Postadres:
Postbus 23
2800 AA GOUDA

Email
info@zienergie.nl