BLOG - CO2 reduceren: FSC-papier of fair trade koffie?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren inzicht gekregen in het eigen energie- en brandstofverbruik en bijbehorende CO2 emissies. Door wetgeving zoals de energie audit richtlijn EED of met behulp van instrumenten om duurzaam te ondernemen zoals de CO2 Prestatieladder of MVO Prestatieladder. Als het laaghangend fruit in de eigen organisatie geplukt is, is het verduurzamen van de keten vaak de volgende stap. Maar waar ga je je op richten?

In mijn werk als adviseur Duurzaam Ondernemen bij Zienergie, help ik onder andere organisaties bij het maken van een ketenanalyse. Ik zie vaak dat organisaties meteen aan de slag willen met bijvoorbeeld het verduurzamen van hun inkoopbeleid. Er wordt besloten voortaan FSC-papier, fair trade koffie en biologisch afbreekbare koffiebekertjes te gebruiken. De vraag is echter of daar nu de meeste mogelijkheden liggen van de organisatie om CO2 in de keten te reduceren. Een ingenieursbureau heeft veel meer impact in de ontwerpkeuzes die zij maakt dan in de inkoop van haar kantoorartikelen. Het ontwerp van een energiezuinig apparaat of gebouw zorgt voor veel CO2 winst. En een handelsonderneming kan waarschijnlijk een veel groter verschil maken in de keuze van een metaalleverancier met een efficiënt productieproces en groene stroom.

Om dit soort inzichten te krijgen, zul je dus eerst de gehele keten onder de loep moeten nemen: hoe ziet de waardeketen van mijn bedrijf eruit, welke partijen zijn daarbij betrokken en in welke onderdelen van de keten zit de grootste milieu-impact? Dat hoef je niet meteen tot op detail te kwantificeren. Maak eerste een grove schatting en zoom vervolgens in op de grootste bronnen van CO2 in de keten.

Bedenk ook welke mogelijkheden er zijn om deze CO2 emissies te reduceren en daarnaast welke invloed je als organisatie daarop hebt. De grootste CO2 emissie van de stalen constructie die je inkoopt, zit waarschijnlijk bij de winning en eerste bewerking van grondstoffen. Maar zover in de keten is jouw invloed zeer beperkt en moet je je misschien toch op een andere schakel in de keten richten. En heb je wat te kiezen qua leveranciers of is jouw leverancier de enige die de product of de dienst levert die jij gebruikt? Dat zal invloed hebben op de manier die voor jouw organisatie de beste optie is voor het verduurzamen van de inkoop.

Wil je dus als organisatie stappen gaan zetten om CO2 te reduceren in de keten? Bedenk dan eerst waar je het grootste verschil kunt maken. Dat kan soms tot verrassende inzichten leiden!