BLOG | MVO-certificaat: lust of last?

Een manier om MVO goed op te pakken is door middel van een MVO-certificaat. Maar wat is de meerwaarde van zo’n certificaat en weegt dit op tegen de administratieve lasten?

Een toekomstgerichte onderneming kan tegenwoordig niet meer zonder een goed doordacht duurzaamheidsbeleid. Een paar zinnen op de website over hoe belangrijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is, is niet goed genoeg meer. Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden vragen om een duidelijke visie als het gaat om duurzaam ondernemen. Een manier om MVO goed op te pakken is door middel van een MVO-certificaat. Maar wat is de meerwaarde van zo’n certificaat en weegt dit op tegen de administratieve lasten?

Door mijn ervaring als duurzaamheidsadviseur bij verschillende organisaties, weet ik inmiddels wat de lusten en lasten kunnen zijn van MVO-certificering. Deze zet ik voor je op een rij.

Wat zijn de lusten?

Hulpmiddel
Bijna elk MVO-certificaat vraagt om een analyse uit te voeren van de relevantie en het belang van de verschillende duurzaamheidsthema’s voor jouw organisatie. Je kunt volgens een bepaalde structuur inzicht krijgen in wat MVO voor jouw organisatie betekent. Zo ontwikkel je een visie over welke rol je organisatie daarin wil spelen. Het certificaat is hiermee een hulpmiddel om deze visie te ontwikkelen.

Stok achter de deur
Een ander voordeel van een MVO-certificaat is dat het bepaalde kwaliteitseisen stelt die je verplichten een goede structuur neer te zetten voor het borgen van duurzaamheidsthema’s in je organisatie. Je inspanningen zorgen dus niet voor eenmalige acties en initiatieven, maar je realiseert een systeem dat jouw organisatie de mogelijkheden biedt om continu te verbeteren op het vlak van MVO. Door de periodieke externe audits word je als organisatie gedwongen te werken met harde deadlines. Hierdoor heb je ook intern een stok achter de deur om zaken voor elkaar te krijgen. Zie het als een excuus naar je collega’s om acties af te ronden.

Meten = weten = besparen
Bij duurzaamheidscertificeringen wordt je gevraagd na te denken over prestatie-indicatoren die jouw duurzame ontwikkeling kunnen monitoren. Hierdoor krijg je inzicht in zaken als afvalstromen, energieverbruik en brandstofverbruik. Door dat inzicht genereer je ook ideeën voor eenvoudige maatregelen die meteen al besparingen opleveren en waarmee je dus kosten bespaart.

Meer dan alleen ‘greenwashing’
Door middel van een MVO-certificaat geef je stakeholders (klanten, overheid, etc.) aan dat je serieus met MVO aan de slag bent en het meer is dan alleen ‘greenwashing’. Je kunt het certificaat gebruiken om je organisatie duurzaam te profileren in de markt. Sommige MVO-certificaten geven zelfs concreet voordeel bij (overheids)aanbestedingen, waardoor je meer kans hebt op het verkrijgen van opdrachten.

Wat zijn de lasten?

Alert blijven
Aan MVO-certificeringen kleven ook nadelen. Of beter gezegd: risico’s waar je alert op moet zijn. De soms verplichte registraties en het vastleggen van procedures kunnen leiden tot onnodige tijdsverspilling. Het is dan ook van belang om periodiek te beoordelen of je nog wel de juiste zaken aan het registreren bent: komt een duurzame organisatie hiermee dichterbij? Het doel van je organisatie moet nooit alleen het MVO-certificaat zijn. Dan krijg je de mensen in je organisatie ook niet mee. Gebruik het MVO-certificaat juist als middel om organisatiedoelen te behalen.

Onnodig extra procedures
Vaak zijn er binnen organisaties al managementsystemen geïmplementeerd, bijvoorbeeld voor kwaliteit en milieu. Door met een apart MVO-managementsysteem aan de slag te gaan, bestaat het risico dat er een geheel aparte administratiecyclus wordt ingericht, met alle extra tijdsinzet van dien. Jammer, want het onderwerp MVO leent zich juist goed voor kwaliteits- en milieudoelstellingen.

Kosten
Aan een MVO-certificaat hangen ook kosten van adviseurs en certificerende instellingen. Maak van tevoren de afweging of de certificeringskosten opwegen tegen de baten. Bij te hoge kosten verliest het certificaat snel draagvlak in de organisatie.

Beperkend voor koplopers
Ten slotte blijkt een certificering voor koplopers in duurzaamheid vaak meer een belemmering dan een hulmiddel te zijn. De ambities van koplopers liggen vaak hoog, de visie en structuur voor verduurzaming zijn al ontwikkeld en het certificaat sluit hier niet goed op aan. Voor organisaties die nog niet zo ver zijn en de eerste stappen zetten om een concreet duurzaamheidsbeleid te maken, kan een certificaat vaak wel een prima middel zijn.

Verschillende smaken

Besluit je dat een MVO-certificaat van meerwaarde is voor je organisatie, dan moet je nog nadenken over welk duurzaamheidscertificaat het beste past. Ik heb de certificaten en richtlijnen die wij bij Zienergie het meest in de markt tegenkomen op een rijtje gezet.

Welke tool je gebruikt om maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in de bedrijfsvoering is afhankelijk van het type organisatie, de branche waarin je werkzaam bent en de duurzaamheidsthema’s die voor je organisatie relevant zijn.
Wij adviseren je graag!

– Janjoris van Diepen