Circulaire economie - wat is dat eigenlijk?

Uit onderzoek blijkt dat bijna drie kwart van de Nederlandse organisaties niet weet wat ‘circulaire economie’ nu eigenlijk betekent. Te pas en te onpas wordt het begrip gebruikt en binnen de beleidsvorming van de overheid is circulaire economie een uitermate belangrijk speerpunt, maar wat zegt het eigenlijk?

Waarde uit afval

Circulaire economie is een economisch systeem dat zo georganiseerd is dat producten en grondstoffen worden hergebruikt om waardevernietiging tot het minimum terug te dringen. Dat is dus een behoorlijke aanpassing in het economisch systeem. Ons huidige systeem is nog voornamelijk gericht op het omzetten van grondstoffen in producten, die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Waarom een circulaire economie?

Op lange termijn moet een circulaire economie meer banen, meer innovatie, minder verspilling en een beter milieu opleveren. Een perspectief met toekomst dus. Niet voor niets wordt er vanuit de overheid sterkt gestuurd en gestimuleerd wanneer het gaat om circulaire economie. Het huidige ‘lineaire systeem’ wordt in de toekomst onhoudbaar. De circulaire economie wordt dus dagelijkse realiteit. Want reststromen vormen vaak een bron van waardevolle grondstoffen, energie of bouwstoffen.

Circulair ondernemerschap

Binnen iedere organisatie is ruimte voor circulair ondernemerschap. Nieuwe circulaire verdien- en businessmodellen moeten ondernemers en bedrijven handvatten geven om stappen te maken op het gebied van circulair ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan het terughalen van producten na afloop van de gebruiksperiode, zodat de producent de grondstoffen opnieuw kan gebruiken. Dit kan door ‘diensten’ in plaats van ‘producten’ aan te bieden. Dus producenten van lampen bieden lichturen aan in plaats van lampen, een soort leaseconstructie dus. Hier is circulair inkopen vanuit de afnemerskant ook een wezenlijk onderdeel. Zo zit circulair ondernemerschap verweven in alle organisaties. Een circulair bedrijfsmodel moet de onderneming minder afhankelijk maken van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en biedt een oplossing voor de groeiende hoeveelheid afval.

Circulaire economie belangrijk voor CO2 reductie

De circulaire economie kan een belangrijk instrument zijn voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Door vermindering van materiaalgebruik, meer recycling en optimalisatie van hulpbronnen wordt hard gewerkt aan CO2-reductie. Het combineren van initiatieven rondom circulaire economie en het Europees klimaatbeleid moeten ervoor zorgen dat de doelstellingen uit de klimaatonderhandelingen in Parijs ook daadwerkelijk gehaald gaan worden.

Tot nu toe richtte het klimaatbeleid van de EU zich voornamelijk op de agendapunten energie en transport/mobiliteit. Maar waarde uit afval halen wordt steeds belangrijker. Door tweederde van het huishoudelijk afval te recyclen kan de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 6% worden teruggedrongen. In de Europese Unie zou deze toename in recycling leiden tot een CO2-reductie van 4%.

Investeren in combinatie met subsidie

De ontwikkelingen binnen de circulaire economie worden vanuit de overheid sterk gestimuleerd. Wellicht komt het programma ‘Van afval naar grondstof’ (VANG) u bekend voor. Doel van de overheid is natuurlijk om investeringen die gericht zijn op de circulaire economie in rap tempo te versnellen. Bij ieder bedrijfsproces ontstaan namelijk reststromen. De overheid moet de slag gaan slaan om organisaties om te laten denken van lineaire naar circulaire processen. Vrijwel alle bedrijfsmiddelen die het gebruik van grondstoffen beperken (preventie) of grondstoffen uit afvalstromen terugwinnen (recycling) worden gestimuleerd. Daarnaast is ‘Biobasesd Economy’ een speerpunt onder de vlag circulaire economie. Hier gaat het om productie op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Inspireren en aan de slag?

Wilt u met uw organisatie aan de slag met het onderwerp circulaire economie? Wilt u eens van gedachten wisselen met een specialist? Neem dan contact op Sander Zondervan via 0182 – 541 484 of maak gebruik van het contactformulier.