Verdere toename energielabels in vastgoedmarkt

Het energielabel is verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop, verhuur en oplevering. Dit geldt voor zowel bestaande, als nieuwe utiliteitsgebouwen. Dat het energielabel verplicht is, dat is niet nieuw. Wat opvalt is dat er vanaf 1 januari 2015 toezicht is gehouden of er daadwerkelijk bij verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw een definitief energielabel is. Hierdoor is er een sterk toenemende vraag naar energielabels.

Het energielabel

Het energielabel is een duurzaamheidslabel dat gebaseerd is op de EPC-waarde van een gebouw en geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Een lager label zorgt voor verbeterde verhuurbaarheid en vergroot de waarde van het pand.

Aan de slag

Bernhard Scholing, directeur van Zienergie, licht toe: “Binnen onze organisatie constateren wij dat vastgoedpartijen nu echt aan de slag moeten met het energielabel. Natuurlijk is het in veel gevallen verplicht, maar het grootste verschil is dat het label nu ingezet wordt als ‘middel’ om het vastgoedbestand te upgraden.

Benut de voordelen van het energielabel

Het energielabel is natuurlijk een verplichting, maar de vraag is: hoe maakt u nu optimaal gebruik een dergelijke verplichting en benaderd u dit als een kans? Om een energielabel op te kunnen stellen wordt de huidige energieprestatie van het gebouw in kaart gebracht. Tijdens het analyseren en opstellen van het energielabel komen er meestal energiebesparende mogelijkheden aan het daglicht. Dit wordt samen gevat in een zogenaamd maatwerkadvies. In een overzicht staan alle energiebesparende maatregelen met bijbehorende kosten en besparingen zien. Deze investeringen komen veelal in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek. Dit jaar stijgt het aftrekpercentage zelfs van 41,5% naar 58%. Daarmee stijgt uw gemiddelde netto voordeel van circa 10% naar 14%! Extra interessant voor u als eigenaar om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.

Meer weten?

Zienergie kan voor u als vastgoedeigenaar of projectontwikkelaar een hoop werk uit handen nemen. Samen met onze specialisten en subsidieadviseurs van zusterbedrijf Subvention brengen we alle kansen voor u optimaal in kaart. We onderzoeken wat het energieverbruik van het gebouw is en onderzoeken vervolgens welke maatregelen tot energiebesparing en verhoogd comfort- en binnenklimaat leiden. Neem contact op met Marco Ottink via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.