Zienergie helpt organisaties bij energielabeling
MVO certificeren

Welke certificering is er mogelijk?

U wilt uw MVO inspanningen onafhankelijk getoetst hebben. Hiervoor zijn verschillende duurzame certificaten beschikbaar.

Zienergie kan u wegwijs maken in de certificaten die voor u relevant kunnen zijn en maakt een plan van aanpak voor certificering door een certificerende instelling.

CO2 footprint

Nieuwsgierig naar de CO2 uitstoot van uw organisatie? Dan is de CO2 Footprint voor u interessant. De resultaten van de CO2 footprint helpen u besparingsdoelstellingen te formuleren.

 

CO2 prestatieladder

Overheden kijken als opdrachtgever steeds vaker naar de duurzaamheid van haar leveranciers. Met de CO2 prestatieladder kunt u invulling geven aan energie- en klimaatbewust ondernemen.

 

ISO 26000

ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een hulpmiddel voor bedrijven en andere organisaties bij de implementatie van MVO.

 

MVO prestatieladder

Vanuit de overheid en het bedrijfsleven groeit de vraag enorm naar ondernemingen die bewust bezig zijn met activiteiten gericht op mens, milieu en bedrijfsvoering; people, planet & profit.