Wat betekent MVO voor uw beleid?

Laat het zien met ISO 26000


jaar ervaring

Succesvolle projecten

%

Minder uitstoot

Ton CO2 bespaard

ISO 26000

ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een hulpmiddel voor bedrijven en andere organisaties bij de implementatie van MVO.

De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent en hoe MVO beleid structureel in te voeren.

MVO thema’s

ISO 26000 benoemt 7 MVO kernthema’s die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen:

 1. Bestuur van de organisatie
 2. Mensenrechten
 3. Arbeidsomstandigheden
 4. Milieu
 5. Eerlijk zakendoen
 6. Consumentenaangelegenheden
 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Deze kernthema’s zijn onderverdeeld in 36 subthema’s.

ISO 26000

Voordelen ISO26000

 • Invulling geven aan het MVO beleid binnen uw organisatie
 • Kostenbesparing op energie en grondstoffen
 • Concurrentievoordeel (o.a. bij duurzaam inkopen overheden)
 • Onderscheiden (duurzaam imago)
 • Interne bewustwording
 • Hogere arbeidsproductiviteit en bedrijfswaarde
Weten hoe u MVO structureel doorvoert?

Laat Zienergie u helpen!

Ja, dat wil ik