Lean & Green worden?

Geef op praktische wijze invulling geven aan uw duurzaamheidsambities


jaar ervaring

Succesvolle projecten

%

Minder uitstoot

Ton CO2 bespaard

Lean & Green Personal Mobility

Lean & Green Personal Mobility is een keurmerk waarmee organisaties op praktische wijze invulling geven aan hun duurzaamheidsambities. Dit doen zij door het nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden.

Hiermee zorgen organisaties voor een verkleining van hun CO2 uitstoot op het gebied van mobiliteit. Daarnaast leiden de genomen maatregelen tot besparingen op (brandstof) kosten en een efficiëntere tijdsbesteding van medewerkers. Lean & Green Personal Mobility is een jong en snel groeiend keurmerk binnen Nederland!

De Lean & Green Personal Mobility is een CO2 footprint van de mobiliteit.

Lean and Green

CO2 footprint

De CO2 footprint vormt het fundament voor Lean & Green Personal Mobility.

Vormt mobiliteit een significant deel van uw footprint? Dan kan Lean & Green Personal Mobility interessant voor u zijn.

Lean & Green Personal Mobility helpt u bewustwording te creëren over (slimme)mobiliteit binnen uw organisatie en u kunt zich richting leveranciers, klanten en de overheid profileren op het gebied van duurzaamheid.

Lean & Green Personal Mobility kent ook een zusje, Lean & Green Logistics. Dit keurmerk is specifiek bedoeld voor organisaties actief in de logistieke sector.

Adviseur Sander vertelt: 

Hoe word ik Lean & Green?

“Lean & Green Personal Mobility kent twee niveaus, de Award en de Star. De Lean & Green Personal Mobility Award kunt u verdienen door een (extern goedgekeurd) reductieplan op te stellen voor de CO2 uitstoot veroorzaakt door mobiliteit binnen uw bedrijfsvoering. Centrale doel hier in is dat u binnen 5 jaar 20% reduceert.” “Binnen het reductieplan moet er aandacht zijn voor onderbouwde reductiemaatregelen en bijbehorende (beoogde) reductie. De Star ontvangt u wanneer u aan de reductiedoelstellingen uit uw reductieplan heeft voldaan.”

Wat doet Zienergie voor u?

” Zienergie adviseert en begeleidt u bij het in kaart brengen van uw CO2 footprint en het opstellen en doorrekenen van uw CO2 reductieplan. Daarnaast dragen wij zorg voor alle formaliteiten rondom het verkrijgen van de Lean & Green Personal Mobility Award of Star.”


Met de hulp van Zienergie:

“In het denken, in het ondernemen, maar ook in ons dagelijks werk van het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties, speelt positieve aandacht voor duurzaamheid een rol bij Van Hees. Op al deze gebieden is het bedrijf bewust bezig met haar impact op mens, milieu en maatschappij. Dit wilden we graag, zowel intern als extern, aantoonbaar maken via een duurzaam label”.

Michiel Gersjes

Directeur, Van Hees Elektrotechniek

Klaar voor Lean and Green?

Op naar de Lean & Green Personal Mobility Award of Star!

Ja, dat wil ik