Zienergie helpt organisaties bij energielabeling
Op welke trede staat u?
Waar staat uw organisatie op de CO2 prestatieladder?
jaar ervaring
0
Succesvolle projecten
0
Minder uitstoot
0 %
Ton CO2 bespaard
0

Hoe werkt de CO2 Prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een veel gebruikt instrument. Met de CO2 prestatieladder kunt u invulling geven aan energie- en klimaatbewust ondernemen. De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus opklimmend van 1 tot 5 waarbij, waarbij eisen gesteld worden op de volgende thema’s:

  • Inzicht in de CO2 uitstoot (CO2 footprint)
  • Reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot
  • Transparantie: laten zien wat u doet
  • Participatie: deelnemen in initiatieven in de branche

 

Het af te leggen traject is afhankelijk van de door u gekozen niveau op de ladder. Afhankelijk daarvan wordt een plan op maat gemaakt door onze adviseurs.

Voordelen CO2 prestatieladder

‘Niveau 3 van de CO2 prestatieladder hebben we zelf opgepakt. Voor de stap naar niveau 4 was het prettig om extern advies te krijgen. Zienergie kwam met een duidelijk plan van aanpak en had de kennis die nodig is voor het opstellen van de ketenanalyse.’

Jos Roesthuis

KAM manager, Trebbe Groep

 

Weten hoe uw organisatie presteert?

Zienergie begeleidt u naar certificering op de CO2 prestatieladder