Zienergie helpt organisaties bij energielabeling
Wat zijn uw kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes?
Maak ze inzichtelijk met de MVO SWOT analyse
jaar ervaring
0
Succesvolle projecten
0
Minder uitstoot
0 %
Ton CO2 bespaard
0

MVO kansen

Steeds meer organisaties krijgen te maken met eisen en vragen rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Niet voor elke organisatie is het even duidelijk wat MVO inhoudt en wat de status van MVO binnen de eigen bedrijfsvoering is. Waar liggen de MVO kansen voor uw organisatie? En wat zijn de bedreigingen en de zwaktes? Zienergie kijkt samen met u naar de kansen voor MVO.

Wat is de MVO SWOT analyse?

De MVO specialisten van Zienergie hebben de MVO SWOT analyse ontwikkeld. Hiermee krijgt u in één oogopslag zicht op uw kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes als het gaat om MVO. De MVO SWOT analyse is een heldere rapportage met inzicht in de sterktes en zwaktes van uw organisatie. In hetzelfde overzicht komt u alles te weten over de kansen en bedreigingen binnen uw eigen branche. Om de MVO SWOT op te stellen wordt de internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000, als kader gebruikt. ISO 26000 beschrijft zeven kernthema’s waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties terugkomt:

  • Bestuur van de organisatie
  • Mensenrechten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Milieu
  • Eerlijk zaken doen
  • Consumentenaangelegenheden
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Waaruit bestaat de SWOT analyse?

De MVO SWOT analyse bestaat uit twee onderdelen:

  • Een enquête
  • Een deskanalyse van de branchesituatie

Wat levert de SWOT analyse op?

De MVO SWOT analyse is niet alleen interessant voor organisaties die willen starten met MVO, maar ook voor organisaties die al stappen hebben gezet en benieuwd zijn naar hun actuele MVO status.

De MVO SWOT analyse van Zienergie heeft ons geholpen om het MVO beleid verder te structuren. We konden direct aan de slag met een aantal concrete adviezen.

Joost Belt

Global Director Marketing & Communication, De Heus

 

Wat is mijn actuele MVO status?

Laat Zienergie u helpen de status snel inzichtelijk te maken!